PRINTIMINE

 

Prindime erinevatele mater­jalidele:
UV print tas­ap­in­nalise­le mater­jalile (PVC plaa­did, kom­posi­it plaa­did, Vis­com, ker­aami­ka, klaas, met­all , MDF,Reboard jne.)
PVC kan­gad (frontlit, back­lit)
Paber 120–220g
PVC võrk
Erinevad klee­bis-ja reflek­tork­iled, per­foreer­i­tud kiled
Lipukan­gad
Rõi­vakan­gad
Klei­dikan­gad
Kar­di­nad
Val­gus­reklaamidele mõel­dud kiledele
Roll Up kan­gad
Kõik trük­i­tud mater­jalid töötleme vas­tavalt klien­di soovile. Kas lõikame mõõ­tu, klee­bime, voldime ja ka paigal­dame.