Plakatiraamid

Plakati­raamid on ideaalseks lahen­duseks seal, kus on soov reklam­mater­jali (plakatid, postrid) tihti vaheta­da, kuna raa­mi on väga lihtne ava­da — ühe klôp­sa­t­usega.
Kat­teprofi­ili tood­e­takse kolme mõõ­tu: 20mm, 32mm ja 45mm laiu­seid.
Kat­teprofi­il on anodeer­i­tud (hõbe) pin­nakat­te­ga.