Mattkiled

Klaasid kae­takse liivaprit­si imi­tat­sioon kile­ga. Põhiliselt kasu­tatakse kon­torites vah­e­seinte -ja uste matis­tamiseks. NB! Paigal­dame ka tur­vak­ilesid ja päike­sek­ilesid!