Majajuhid-korrusejuhid

Maja­juhti ja kor­ruse­juhti saab valmis­ta­da paljud­est erinevat­est mater­jalidest nagu plex­ist, klaa­sist, roost­ev­abast, pvc-st jne.