Harkjalad — infojalad

» Harkjalg

Kahe­p­oolne A-tüüpi reklaa­malus ehk hark­jalg. Hark­jalg on valmis­tatud vas­tu­p­i­davast ja kõrgk­vali­teet­sest alu­mi­ini­u­mist. Stendil on avatavad FixFrame tüüpi profi­ilid, mis liht­sus­tavad plakatite paigal­damist ja vahetamist. Hark­jalg on mõel­dud kasu­tamiseks nii sise- kui välistingimustes. A-Poster stand on varus­tatud polükar­bonaadist läbi­paist­va kait­sek­i­hi­ga, mis kait­seb plakatit või­ma­like välis­mõjude ja kri­ip­imiste-kulu­miste eest.

Plakati näh­ta­va osa mõõtmed: 594 x 841 mm (A1)
Sten­di kaal: 8 kg