Fassaadisildid

Põhilised mater­jalid mida kasu­tame fas­saa­dis­iltide valmis­tamiseks on har­jatud roost­ev­a­ba, mess­ing ja punane vask.