ReklEnno

Rek­lEn­no on aas­tast 2002 visuaalse reklaa­mi alal tegut­sev fir­ma, kus töötab pika reklaamiko­ge­musega ja teo­tahte­line oper­ati­ivne meeskond.
Meie põhitege­vus­vald­kon­naks on klee­bis, val­gus- ja välireklaamide toot­mine ning ka palju muid tooteid ja teenu­seid, mida leiate menüüst. Pakume huvi­tavaid tehnil­isi lahen­dusi eriku­julis­tele ja spet­si­ifil­is­tele reklaamidele. Tehtud tööd rää­gi­vad enda eest .

OLE NÄHTAV!